Provlöpning av banan med årets nya sträckning kommer att göras torsdagen den 3 maj kl 18:00. Vi samlas vid Hansenplatsen och delar upp oss i 2 – 3 grupper. Alla är välkomna att vara med och provspringa den fina banan.