De lättade restriktionerna har gjort en tidigareläggning av motionsklassen möjlig. Många människor och medlöpande är en del av upplevelsen och vi tycker detta är fantastiskt roligt. Vi har därför valt att flytta starttiden för motionsklass till 13:03 – strax efter elitklassen. Självseedning kommer tillämpas för att minska trycket på banan och flaskhalsar.